Privacyverklaring

De website www.meant4life.nl is onderdeel van Meant4Life.

Bij het verlenen van de diensten van Meant4Life verwerken wij jouw persoonsgegevens. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Om je te informeren hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan hebben wij een privacyverklaring opgesteld. Deze privacyverklaring kun je bekijken of downloaden door hier te klikken

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten van Meant4Life. Wees er bewust van dat Meant4Life niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geef je aan deze privacyverklaring te accepteren.

Meant4Life respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Algemene voorwaarden

Op alle aanbiedingen van Meant4Life en op alle gesloten overeenkomsten zijn algemene voorwaarden van toepassing. De algemene voorwaarden kun je bekijken of downloaden door hier te klikken. Wij wijzen de toepassing van eventueel door jou(w organisatie) gehanteerde algemene (inkoop)voorwaarden hierbij uitdrukkelijk van de hand.

Cadeaubon voorwaarden

Op alle uitgegeven cadeaubonnen zijn cadeaubon voorwaarden van toepassing. Deze cadeaubon voorwaarden kun je bekijken of downloaden door hier te klikken.

×